Demos

opmaak speciale uitgave demos

Speciale uitgave van Demos over het belang van het voortbestaan van het NiDi.
Demos is een bulletin over bevolking en samenleving, een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.
nr 7, jaargang 29, juli/augustus 2013

divers_nididemos_binnen1
divers_nididemos_binnen2
divers_nididemos_binnen3