affiche Music on a chink of light

affiche voor foto-expo van William Ellis in kunstzaal Dirkje Kuik
Affiche voor de expositie Music on a chink of light met foto’s van William Ellis.