affiche Drieste Exercities

poster aankondiging Drieste exercities Tumult

Debatcentrum Tumult organiseert Drieste Exercities -de spektakelmaatschappij doorgelicht.
Affiche voor meerdaags festival/seminar over de Situationisten.